Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil

Umpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.


Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini sering di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,seperti yang sudah kami rangkum berikut ini:

Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil


Umpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini sering di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,seperti yang sudah kami rangkum berikut ini: Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu.. Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku, Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu.... Habang ma Amporik Songgop tu bonani pisang Unang ala saotik Habang osang-osang  Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu  Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  Sititik ma si gompa Golang-golang pangarahutna Otik sosadia pe naboi hupatupa hami Sai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...    Emeni sitambatua Parlinggoman ni siborok Sai sahat ma hamu matua Jala tanggurung muna bengkok emma tutu....   Sahat-sahat ni solu Sai sahat ma tu bontean Sai leleng hamu mangolu Sada-sada marmatean emma tutu...   Pinaulima simbora Alai lunjung saotik Huhut ma hitaon sude mamora Alai sumurung au saotik emma tutu...    Andor hadukka ma Togu-togu nilombu Sai sahatma hamu saur matua Disarat-sarat lombu emma tutu...   Ompu ta naparjolo Martungkot salagundi Molo sukot sian jolo Ambil sian pudi Emma tutu...   Habang mikki-mikki Tu dolok golgata Ala otik nama tikki Unang pagodanghu hata Emma tutu...   Luat ni porsea Tubuan hau hariara Dang au naso hasea Ai hamu do nahurang roha Emma tutu...   Sititik ma si gompa Golang-golang pangarahutna Nang otik pe na tupa Unang pola ribut baba muna Emma Tutu...   Urat ni bulu Urat ni hau Sattabi di hamu Naeng muttut au Emma Tutu...   Bulung ni dapdap Hunik molo matua Unang sai dadap-dadap Dijoloni simatua Emma Tutu... Hujakkit attajau Borasna pe natata Hurippu namarbaju Hapena nunga janda Emma tutu...   Dakka-dakka ma inna dupang-dupang Sai tudia hamu mangalakka Sai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...   Mangangkat ma inna huting Pas tupatni hoda... Sai tubuma anakmu na kariting Jala boru na malo menggoda Emma tutu...   Hariara ma bonana Hariara nang bulungna Nangpe naung janda Godangdo partandangna 🤣 Emma tutu....   Sada silompa ubi Dua silompa gadong Ai sarupa do ubi Dohot gadong 😁 Emma tutu...   Holi-holi disarat biang Halak na mangoli iba namarniang Emma tutu....   Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan, Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...   Tingko ma inggir-inggir Bulung nai rata-rata Unang pola manghitir Lao mandok hata cinta Emma tutu...   Gadu-gadu ni silindung Tu gadu-gadu ni sipoholon Sai tubu ma anak mu sibalga igung Dohot borumu si godang ipon Emma tutu Dang diau holi-holi Ianggo so sian pinahan Dang diau doli-dol Ianggo so marga Siahaan Emma tutu...    Ijuk di para-para Hotang diparlabian Nabisuk tu jakarta Naoto di balian Emma tutu...   Napuran tano-tano Rangging marsi ranggoman Molo dung padao-dao Unang be sai chatingan.Emma tutu   Emeni si tamba tua Parlinggoman ni si borok Debata do namartua Holan au diparorot Emma tutu...   Pinantikhon hujur ditopi ni tapian Pattik so pattik lok ma disi Emma tutu...   Asa pitu anak ni ari Sampuludua anak ni bulan Sai horas ma hamu tujoloan ni ari Sahat tu na digohi uban Emma tutu...  Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel, Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel, Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas
Umpasa Batak Lucu


Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..

Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.

 Baca Juga : Arti dan Makna Di Balik Kata Horas Pada Suku Batak Toba

Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....

Habang ma Amporik
Songgop tu bonani pisang
Unang ala saotik
Habang osang-osang
Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu

Baca Juga : Partuturan Pada Suku Batak Toba

 Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i

 Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo
 Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut

Baca Juga : Macam-macam Seni Budaya Batak

 Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan

 Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...

Baca Juga : Pengertian Filosofi Hamoraon,Hasangapon,Hagabeon(3H) pada Suku Batak

 Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...

Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...

 Baca Juga : Macam macam Upacara Adat Suku Batak Toba

 Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....


Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...


Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...

 Baca Juga : Kamu Orang Batak? inilah Falsafah Hidup Yang Harus Kamu Terapkan(Dalihan Na Tolu)

Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...


Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...


Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...

 Baca Juga : Ciri Khas,Macam dan Adat Istiadat Suku Batak Yang Harus kamu Ketahui

Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...


Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...


Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...


Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...

Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...


Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...

 Baca Juga : Agama Petama di Tanah Batak Dan Sejarah Masuknya Berbagai Agama Ke tanah Batak

Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...


Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....


Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...


Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....


Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...


Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...


Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu

Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...


Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu


Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...


Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...


Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...

 Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...

Berikut Video Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil 
Silahkan Ton-ton Untuk menghibur Kamu yang Lagi butuh hiburan dari video Tersebut ngomong-ngomong Jangan lupa sekalian Subscribe ya ito,abang,ante,nambolu,uda,appara,
hehhe Horas,Horas,Horas...


Itulah  Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Olahan internet

Warga Batak

Formulir Kontak