Lirik Lagu Batak Tondi-Tondikku Romentika Purba

(16/12/19)Lirik Lagu Batak Tondi-Tondikku Romentika Purba
Lagu adalah merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.

Lirik Lagu adalah Merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dirasakan,dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta Lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya.

DETIKBATAK.COM(16/12/19)Lirik Lagu Batak Tondi-Tondikku Romentika Purba Lagu adalah merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.  Lirik Lagu adalah Merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dirasakan,dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta Lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya.   Tondi-Tondikku Romantika Purba  Lirik Lagu Batak Tondi-Tondikku Romentika Purba  Dang huripppu ito Dang hurippu sayang Serius serius ho tu au na saleleng on  Molo huida do sian parange mi Na tu au saleleng on cuek do ho tu au Sipata ma neang tangis au alani sifatmi  alai tarida ma di tikki on Bagakni holongmi tu au hasian ku  Dang tu aha ito gombal gombal Nimmu do tu au  Salah ma au ito anju ma au Siboru adi on Unang be muruk ho ma ekkel mi Tu au hasian mon  ho do ito tondi tondiki dang na lau muba dang na mose holongki ho do ito haholonganki Anju ma au anju ma au di hahuranganki  Rap hita na dua saleleng ni ngolutta Marsianju anjuan ma tong tong Diakka na humurang  alai tarida ma di tikki on Bagakni holongmi tu au hasian ku Dang tu aha ito gombal gombal Nimmu do tu au  Salah ma au ito anju ma au Siboru adi on Unang be muruk ho ma ekkel mi Tu au hasian mon  ho do ito tondi tondiki dang na lau muba dang na mose holongki ho do ito haholonganki Anju ma au anju ma au di hahuranganki  Rap hita na dua saleleng ni ngolutta Marsianju anjuan ma tong tong Diakka na humurang
Tondi-Tondikku Romantika Purba

Lirik Lagu Batak Tondi-Tondikku Romentika Purba


Dang huripppu ito
Dang hurippu sayang
Serius serius ho tu au na saleleng on

Molo huida do sian parange mi
Na tu au saleleng on cuek do ho tu au
Sipata ma neang tangis au alani sifatmi

alai tarida ma di tikki on
Bagakni holongmi tu au hasian ku

Dang tu aha ito gombal gombal
Nimmu do tu au

Salah ma au ito anju ma au
Siboru adi on
Unang be muruk ho ma ekkel mi
Tu au hasian mon

ho do ito tondi tondiki
dang na lau muba dang na mose holongki
ho do ito haholonganki
Anju ma au anju ma au di hahuranganki

Rap hita na dua saleleng ni ngolutta
Marsianju anjuan ma tong tong
Diakka na humurang

alai tarida ma di tikki on
Bagakni holongmi tu au hasian ku
Dang tu aha ito gombal gombal
Nimmu do tu au

Salah ma au ito anju ma au
Siboru adi on
Unang be muruk ho ma ekkel mi
Tu au hasian mon

ho do ito tondi tondiki
dang na lau muba dang na mose holongki
ho do ito haholonganki
Anju ma au anju ma au di hahuranganki

Rap hita na dua saleleng ni ngolutta
Marsianju anjuan ma tong tong
Diakka na humurang

#liriklagu
#romentikapurba

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Olahan internet

Warga Batak

Formulir Kontak