41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu dan Gokil

Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu

Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 17 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia" Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 41 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 17 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia" Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 17 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia" Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia"
Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu

Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.


Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 41 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta,
umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:


41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial

Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 17 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia" Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 41 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 17 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia" Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kumpulan Pantun (Umpasa Batak) Lucu Curahan Online.Menurut kutipan Dari situs Wikipedia Umpasa Batak adalah karya sastra dalam bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu, nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin, upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya, serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari.  Gambar Ilustrasi:Umpasa Batak Toba Lucu  Bahkan sering juga isi dari Pantun Umpasa Batak Toba ini di robah dari kata-kata aslinya menjadi kata-kata yang sangat Lucu Dan Gokil,ada yang menuliskanya menjadi kutipan Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial.Sebagai Cara Pelampiasan Yang menggambarkan ledekan,dan Juga bertujuan Menciptakan Semangat Baru dalam keseharian kita,karena Hal lucu dari Pantun (Umpasa Batak) Tersebut.   Nah Jika Kamu Ingin Mengucapkannya Dalam Bentuk Apapun,berikut ini adalah 17 Berbagai pilihan Pantun umpasa batak tentang cinta,umpasa batak putus cinta, umpasa batak naposo,umpasa batak berkat,umpasa batak poda,status lucu,Umpasa Batak Ledekan,Umpasa Batak Gokil,Dalam Penulisan bahasa batak toba:  41 Umpasa ( Pantun) Batak Lucu Status Facebook, Whatsap,Instagram Story dan Di Media Sosial Media sosial 1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..  2.Tubu Ma Inna Oppu-oppu di toru ni jaddela,Tubu ma Pahoppu Hela dang tarida.  3.Satakkar Sira Ni Boruku,Dua Takkar SiraNi Helaku,Mittop Lappu Ni Boruku,Dadap-dadap Tangan Ni Helaku Emma tutu....  4.Habang ma Amporik  Songgop tu bonani pisang  Unang ala saotik  Habang osang-osang    5.Te Ni Biang Ma Inna Te Ni Asu Ba Gok Tangiang,Ba Gok Ma Pasu-pasu   6.Unang Bolusi Hariara i,Dang Habilangan Akka Begu Nadisi,Unang Ma Au gabusi Dang Hasollsolan Molo Putus Padan i  7. Habang Ma inna Perkutut,Tu Hau Attingago,Au Ma na Muttut Alai Hamu Ma Manganggo-Anggo  8. Habang Ma Si Buruk Tu Hau Na Busuk,Unang Hamu Muruk Au Naing Muttut  9. Martampuk Bulung-bulung,Mardakka Ma sakkalan,Dang Sala Muttut Anggo So Tartahan  10. Asa Ti nopa Ma Golang-golang Pangarahutna,Otik So Sadia Pe Na hupatupa Hami,Godang-gidang Ma di Pamasuk Tu palastikna,Emma Tutu...  11. Ogung Mallabab,Hasapi Mallitik,Horasma Parsinamot Na godang,Gabe parsinamot,Na Otik.Emma tutu...  12.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaOtik sosadia pe naboi hupatupa hamiSai sukkot ma di aru-aru muna Emma tutu...  13. Emeni sitambatuaParlinggoman ni siborokSai sahat ma hamu matuaJala tanggurung muna bengkok emma tutu....  14.Sahat-sahat ni soluSai sahat ma tu bonteanSai leleng hamu mangoluSada-sada marmatean emma tutu...  15.Pinaulima simboraAlai lunjung saotikHuhut ma hitaon sude mamoraAlai sumurung au saotik emma tutu...  16.Andor hadukka maTogu-togu nilombuSai sahatma hamu saur matuaDisarat-sarat lombu emma tutu...  17.Ompu ta naparjoloMartungkot salagundiMolo sukot sian joloAmbil sian pudi Emma tutu...  18.Habang mikki-mikkiTu dolok golgataAla otik nama tikkiUnang pagodanghu hata Emma tutu...  19.Luat ni porseaTubuan hau hariaraDang au naso haseaAi hamu do nahurang roha Emma tutu...  20.Sititik ma si gompaGolang-golang pangarahutnaNang otik pe na tupaUnang pola ribut baba muna Emma Tutu...  21.Urat ni buluUrat ni hauSattabi di hamuNaeng muttut au Emma Tutu...  22.Bulung ni dapdapHunik molo matuaUnang sai dadap-dadapDijoloni simatua Emma Tutu...  23.Hujakkit attajauBorasna pe natataHurippu namarbajuHapena nunga janda Emma tutu...  24.Dakka-dakka ma inna dupang-dupangSai tudia hamu mangalakkaSai tong-tong tarlilit utang 😁 Emma tutu...  25.Mangangkat ma inna hutingPas tupatni hoda...Sai tubuma anakmu na karitingJala boru na malo menggoda Emma tutu...  26.Hariara ma bonanaHariara nang bulungnaNangpe naung jandaGodangdo partandangna 🤣 Emma tutu....  27.Sada silompa ubiDua silompa gadongAi sarupa do ubiDohot gadong 😁 Emma tutu...  28.Holi-holi disarat biangHalak na mangoli iba namarniang Emma tutu....  29.Martappuk bulung-bulung mardakka ma sakkalan,Dang sala muttut anggo so tar tahan Emma tutu...  30.Tingko ma inggir-inggirBulung nai rata-rataUnang pola manghitirLao mandok hata cinta Emma tutu...  31.Gadu-gadu ni silindungTu gadu-gadu ni sipoholonSai tubu ma anak mu sibalga igungDohot borumu si godang ipon Emma tutu  32.Dang diau holi-holiIanggo so sian pinahanDang diau doli-dolIanggo so marga Siahaan Emma tutu...  33.Ijuk di para-paraHotang diparlabianNabisuk tu jakartaNaoto di balian Emma tutu...  34.Napuran tano-tanoRangging marsi ranggomanMolo dung padao-daoUnang be sai chatingan.Emma tutu  35.Emeni si tamba tuaParlinggoman ni si borokDebata do namartuaHolan au diparorot Emma tutu...  36.Pinantikhon hujur ditopi ni tapianPattik so pattik lok ma disi Emma tutu...  37.Asa pitu anak ni ariSampuludua anak ni bulanSai horas ma hamu tujoloan ni ariSahat tu na digohi uban Emma tutu...   38.Boru Tobing i do Boru Na jumekkel,Tarsongon Motor Eropa Na maol Di pature Bengkel,Dang Tanda Na muruk ,Jala Dang Tanda Na mekkel,Holan Na Sip Torus,Songon Pittu Na di Hencel Emma Tutu...  39.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga  Bagak pe boru hombing ala hapal do badakna.    40.Tubu ma hariara ditonga ni alaman  Hape ro ma halak laos ditaba naso panagaman    41.Asa andor rantiranti ma togu-togu ni lombu  Andor hadukka togu-togu ni horbo  Togu-togu ni babi aha ma?   42.Timbo dolok martimbang  Torunai dalan pahae  Sai tubu ma boru na rambut pirang  Jala si bontar hae-hae    Itulah Kumpulan Pantun Umpasa Batak Lucu Dan Gokil yang Bisa Menghibur kita Setiap Saat semoga Terhibur Terimakasih Horas...!  Kesimpulan: Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia" Kesimpulan  Semua Jenis Umpasa Batak diatas Ditujukan Hanya Untuk Hiburan Semata,Blog Curahan Online Bukan Bertujuan Untuk Merobah,Merusak,atau Disebut Berpotensi Merusak Budaya Batak Toba.  Gunakan Lah kutipan Umpasa Diatas Hanya pada Saat-saat Momen Yang sesuai,dan tidak di anjurkan Untuk Mengucapkannya Di suatu Adat,Lembaga,Yayasan,Group ,Komunitas,yang bersifat RESMI Sesuai dari Suku Batak   Apa yang kita Ketahui Tentang Umpasa Batak Toba Yang Sebenarnya Adalah Seperti Yang Sudah di Tulis Di awal Paragraf Pertama Di Atas.  Artikel Ini Di tulis Oleh Editor kami Hanya Untuk Hiburan Untuk Anak-anak Milenial,Seperti Misi Blog Ini "internet media digital berita dan hiburan multi platform untuk indonesia"
Media sosial

1 Mardalan Di Na Golap,Lao Tu Huta Ni Simatua,Unag Sai dadap-dadap Molo Di jolo Ni Amang Simatua Emma tutu..

Baca Selengkapnya ==>>Umpasa Batak Lucu Dan Gokil

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Olahan internet

Warga Batak

Formulir Kontak